Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r.

Brańszczyk, dnia 23.12.2015r Znak Sprawy ZP5/DPS/ZO/2015/ Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym poniżej kwoty 30 tys. EURO, na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r ., przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  […]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r.

Numer ogłoszenia: 345316 – 2015; Data zamieszczenia: 16.12.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318304 – 2015r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2016r. – III zadania

Znak Sprawy ZP4/DPS/ZO/2015 Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) na: Systematyczne […]

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EUR na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2016

Brańszczyk, dnia: 09.12 .2015r. ZP5/DPS/ZO/2015/ I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r.

Brańszczyk, dnia 04.12.2015r  Znak Sprawy ZP 3/DPS/PN/2015        Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dziękuje  za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie:  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. ) w przedmiocie: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r.

Brańszczyk, dnia 04.12.2015r  Znak Sprawy ZP 3/DPS/PN/2015 Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dziękuje  za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie:  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. ) w przedmiocie: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r. […]

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro na systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w roku 2016 – III zadania

ZP4/DPS/ZO/2015/ Brańszczyk, dnia: 03.12.2015r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest :Dom Pomocy Społecznej Adres: ul. Jana Pawła II 65 , 07-221 BrańszczykREGON: 000296064NIP: 762-16-97-320Tel.:(0-29) 742-14-14, (0-29) 679-42-20Tel/fax: (0-29) 742-14-14E-mail:zamowienia@dpsbranszczyk.plGodziny urzędowania: od 7.00 do 15.00Zamawiający, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2016r.

Brańszczyk, dnia 27.12.2015r Znak Sprawy ZP2/DPS/ZO/2015 Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2016r.

Brańszczyk, dnia 27.12.2015r Znak Sprawy ZP1/DPS/ZO/2015 Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. […]

Ogłoszenie o zamówieniu – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r.

Numer ogłoszenia: 318304 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbranszczyk.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: […]