Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EURO na systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2016r.

ZP1/DPS/ZO/2015/ Brańszczyk, dnia: 16 .11.2015r. I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).,   zaprasza zainteresowanych […]

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EURO na systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2016r.

ZP2/DPS/ZO/2015/ Brańszczyk, dnia: 16.11.2015r.                                                            I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców […]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych

Brańszczyk: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2015r – III zadania Zadanie nr I – Dostawy różnych produktów spożywczych w 2015r Zadanie nr II – Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2015r Zadanie nr III – Dostawy produktów mrożonych w 2015r. Numer ogłoszenia: 422842 – 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem […]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2015r

Brańszczyk, dnia 29.12.2014r                             Znak Sprawy ZP5/DPS/ZO/2014/                        Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku,  dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym poniżej kwoty 30 tys. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2015r., przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  […]

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – Znak Sprawy ZP4/DPS/PN/2014 – III zadania

Brańszczyk, dnia 22.12.2014r. Znak Sprawy ZP4/DPS/PN/2014 Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dziękuje za udział i złożenie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. Z 2013 poz. 907 ze. zm.), w przedmiocie:Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2015r. – III zadania Zadanie nr I ,,Dostawy różnych […]

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – Dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2015r.

Brańszczyk, dnia 22.12.2014r. Dotyczy ZP5/DPS/ZO/2014 Pytania Wykonawcy nr 1: Pytanie 1. Dotyczy poz. nr 21.  Czy Zamawiający dopuści środek równoważny? Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza środka równoważnego. Prosimy o dostosowanie się wg załącznika nr 2.   Pytanie 2. Dotyczy poz. 31. Czy Zamawiający dopuści worki pakowane po 15 szt. na rolce w przeliczeniu na 1000 opakowań? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza worki pakowane po 15 szt., pod warunkiem prawidłowego przeliczenia i zaznaczenia tego faktu […]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Brańszczyk: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015 r.

Numer ogłoszenia: 414862 – 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 394990 – 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414. […]

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2015

Brańszczyk, dnia  18 .12.2014r. ZP5/DPS/ZO/2014/ I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia […]

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015r.

Brańszczyk, dnia 12.12.2014r  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Znak Sprawy ZP 3/DPS/PN/2014                          Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dziękuje  za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie:  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. ) w przedmiocie: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Brańszczyk: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2015r – III zadania

Zadanie nr I – Dostawy różnych produktów spożywczych w 2015r Zadanie nr II – Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2015r Zadanie nr III – Dostawy produktów mrożonych w 2015r Numer ogłoszenia: 255443 – 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Jana Pawła II 65, […]