Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 17.11.2020r Pani Jadwigi Tawczyńskiej – Turek która 42 lata mieszkała w naszym Domu, była wieloletnim pracownikiem i Przewodniczącą Rady Mieszkańców, osobą mocno zaangażowaną w życie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej  w Brańszczyku i środowiska lokalnego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie możemy uczestniczyć w ceremonii pogrzebu dlatego Rodzinie, całej wspólnocie  i wszystkim tym, których ta śmierć dotknęła, składamy szczere wyrazy współczucia. Dyrektor, pracownicy […]

Kondolencje

Łącząc się w bólu i żalu, serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego ks. kan. Pawła Stacheckiego wieloletniego Proboszcza Parafii w Brańszczyku składają Dyrektor Domu Jan Mroczkowski, Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Kondolencje

Łącząc się w bólu i żalu, serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego Władysława Niemoczyńskiego, byłego dyrektora DPS w Brańszczyku składają Dyrektor Domu Jan Mroczkowski, Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”

W dniu 08 października 2020r. Powiat Wyszkowski podpisał z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie Umowę nr U.POWR.2.8-097/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku […]

Całkowity zakaz odwiedzin w DPS – zapewniamy kontakt on-line w formie wideorozmowy

„Dyrektor Domu informuje, że rodziny maja możliwość kontaktu z mieszkańcem domu w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00-15.00 w formie wideorozmowy poprzez aplikacje : meseenger  – (nazwa kontaktu): Mieszkańcy Dps Brańszczyk skype –  (nazwa kontaktu): Mieszkańcy Dps Brańszczyk Wideorozmowy obsługuje i porad udziela: –  terapeuta zajęciowy Pani Weronika tel.  (29) 6794821 –  lub  pracownicy socjalni tel. (29) 6794817

Pożegnanie lata

„Familijne Pożegnanie Lata” – coroczne wrześniowe integracyjne spotkanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z powodu pandemii nie odbyło się w tradycyjnej dla naszego domu formie. Tegoroczna impreza miała nieco inny charakter. W dniu 16 września 2020 roku odbyło się „Pożegnaniu Lata” gdzie z rodzinami i bliskimi mogliśmy być tylko myślami. Naszym silnym postanowieniem było, by mimo wielu przeciwności losu, spędzić ten czas miło i radośnie. Spotkanie otworzył […]

Rajd pieszo-rowerowy

17 września 2020 roku w odpowiedzi na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo „Koło” w Wyszkowie, delegacja Mieszkańców wraz z Opiekunami uczestniczyła w „Rajdzie pieszo-rowerowym”. Poprzez turystykę pieszą, nordic walking i jazdę na rowerze mieliśmy możliwość poznania najbliższej okolicy, przypomnienia sobie zasad poruszania się w ruchu drogowym, czy poprawę sprawności psychofizycznej tak potrzebnej nam wszystkim do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym. Czas spędzony na grzybobraniu czy wspólnym grillowaniu w Nadleśnictwie Wyszków, […]

Sztafeta

W ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, nasza Gmina zorganizowała „24 godzinny Bieg sztafetowy wokół Gminy Brańszczyk.” Drugiego października, w dniu rozpoczęcia biegu głównego, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku dołączyli się, uczestnicząc w specjalnej sztafecie zorganizowanej na terenie naszego parku. Wspólnymi siłami w ramach rywalizacji, podnoszenia sprawności i pokonywania swoich słabości, przy udziale 21 osób uzyskaliśmy wspaniały dystans 8700m.Wynik ten już teraz […]

Skip to content