Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O nas

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Witam Państwa na stronie internetowej DPS w Brańszczyku.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn. zm. (Dz. U.175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących w szczególności:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
- opiekę higieniczną,
- niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- kontakty z otoczeniem.

Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznajemy jako priorytety m.in.:

- poszanowanie i ochrona godności człowieka
- indywidualny styl życia,
- możliwości dokonywania wyboru,
- intymność i dyskrecję,
- moralność i rozwój osobowości...


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą


Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

mgr Danuta Ziomek

specjalista organizacji pomocy społecznej