Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Warunki i oferta

Email Drukuj PDF

Już w 1947 r. utworzono w zabytkowym dworku „Dom Opieki dla Dorosłych”.
Znalazło w nim schronienie kilkanaście osób bezdomnych, bez rodziny i środków do życia. Warunki mieszkaniowe były skromne i z czasem uległy pogorszeniu ze względu na starą zabudowę obiektu.

W 1967 roku rozpoczęto prace inwestycyjne, które wkrótce ukończono. W ten sposób w 1970 roku powstał nowoczesny Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dla 200 osób. W 1976 roku dobudowano dwa pawilony na 50 miejsc.

W latach obiekt 90-tych został gruntownie zmodernizowany i spełnia wysokie ustawowe standardy.Od 1999 roku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego.

Dom jest przeznaczony dla 194 osób, kobiet i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Naszym mieszkańcom oferujemy następujące warunki lokalowe:

W zakresie pomieszczeń ogólnodostępnych na terenie Domu do dyspozycji mieszkańców są:
- kaplica;
- czytelnia;
- świetlica;
- pokoje dziennego pobytu;
- kawiarnia;
- sale zajęć terapeutycznych;
- sala rehabilitacji;
- jadalnia;
- salon fryzjerski.

Zakwaterowanie mieszkańców ma miejsce w pokojach mieszkalnych:
- jednoosobowych;
- dwuosobowych;
- trzyosobowych.

W zakresie usług naszym mieszkańcom oferujemy:

usługi bytowe, w tym:
- zakwaterowanie;
- wyżywienie (w tym dietetyczne);
- sprzątanie pomieszczeń.

usługi opiekuńcze w tym:
- toaleta codzienna;
- kąpiel;
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
- karmienie;
- zmiana pozycji ciała osób leżących lub pozycji ułożeniowej na wózku inwalidzkim;
- ubieranie;
- przenoszenie na wózki;
- pomoc przy zaspokajaniu czynności fizjologicznych;
- oraz czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców.

usługi wspomagające w tym:
- zajęcia terapeutyczne;
- rehabilitacja ruchowa;
- usamodzielnianie w zakresie samoobsługi;
- rozwój zainteresowań;
- zajęcia kulturalno-rozrywkowe i sportowe;
- wycieczki turystyczno- krajoznawcze i religijne;
- udział w imprezach integracyjnych.


Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznaje się jako priorytety m.in.:
- indywidualny styl życia;
- możliwości dokonywania wyboru;
- intymność i dyskrecję;
- moralność i rozwój osobowości;
- poszanowanie i ochrona godności człowieka.

Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza. Osoby leżące są objęte rehabilitacją w formie gimnastyki przyłóżkowej.


Dom jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych. Swobodny do wszystkich pomieszczeń odbywa się poprzez antypoślizgowe ciągi komunikacyjne z poręczami, windę i 3 pochylnie (w tym jedną trójpoziomową).

Placówka posiada system przeciwpożarowy, instalację przyzywowo-alarmową oraz stałe łącze internetowe.

Dom dysponuje dwoma nowymi samochodami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych typu „BUS”, które umożliwiają zwiedzanie bliższych i dalszych okolic, a także dojazdy na konsultacje lekarskie i kontakty z rodziną.