Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Cel stowarzyszenia

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Zawsze „RAZEM” z siedzibą w Brańszczyku zostało zarejestrowane 11 kwietnia 2005 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Jego założycielami i członkami są pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Jako nieformalna grupa działaliśmy wcześniej.

W najbliższym czasie będziemy powiększać swoje grono i podejmować statutową działalność.

Oto najważniejsze cele Stowarzyszenia „Zawsze RAZEM”:

 1. dbałość o godziwe warunki życia wszystkich osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo, w szczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku oraz na terenie Gminy Brańszczyk, ich rodzin i opiekunów,
 2. promowanie idei integracji osób zdolnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. ochrona praw człowieka,
 4. wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. promowanie domu pomocy społecznej jako miejsca godziwego pobytu dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 2. działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób starych, somatycznie przewlekle chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. umożliwianie aktywnego i godnego uczestniczenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
 4. udzielanie wsparcia w formie poradnictwa rodzinom osób niepełnosprawnych,
 5. organizowanie imprez kulturalnych, happeningów, konferencji...