Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu

Ogłoszenie nr 362024 – 2016 z dnia 2016-12-08 r.

Brańszczyk: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu  do DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 341816