Okolica

Historia

Brańszczyk należy do bardzo starych miejscowości, sięga czasów przedchrześcijańskich Świadczyć o tym może cmentarzysko datowane na I w p.n.e., w którym znaleziono ozdoby z czasów rzymskich.

Pierwsze wzmianki o najstarszych osadach w naszej gminie pochodzą z XII wieku. Blisko 800-letnią historię zawdzięczamy z całą pewnością rzece Bug. Tędy bowiem prowadził jeden z najstarszych w Europie szlaków handlowych łączących Morze Czarne z Bałtykiem, zwany Nadbużańskim Szlakiem Bursztynowym.

Miejsco wość Brańsk – dzisiejszy Brańszczyk będący wówczas grodem warownym strzegł szlaku wodnego rzeki Bug. Wykorzystywano wtedy na równi drogę wodną jak i lądową wiodącą wzdłuż Bugu. Prawdopodobnie wędro wali tędy kupcy z czasów rzymskich. Przywilej Księcia Konrada Mazowieckiego z XIII wieku potwierdzający posiadłości Biskupów Płockich wymienia m.in. Kasztelanię Brańszczykowską – z tego możemy wnioskować, że Brańszczyk był siedzibą Kasztelana i posiadał zamek obronny.

Jednakże późniejsze burzliwe wydarzenia dziejowe zdegradowały Brańszczyk do roli małej wsi.
Obecnie jest siedzibą władz samorządu gminnego. Chętnie odwiedzany przez osoby preferujące aktywny wypoczynek i rekreację, rozwija się agroturystycznie i nie tylko…

Położenie Domu i walory ekologiczne

Brańszczyk położony jest na Nizinie Mazowieckiej (60 km od Warszawy, 8 km od Wyszkowa) w przepięknym dorzeczu Dolnego Bugu na skraju lasów Puszczy Białej.

Atutem podnoszącym atrakcyjność okolic są czyste wody i powietrze, stawy rybne i rzeka Bug, bogactwo runa leśnego i dzikiej zwierzyny oraz ostoja wielu gatunków ptactwa (w tym wielość siedlisk bocianich).

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Somatycznie Przewlekle Chorych usytuowany jest w pobliżu dawnego dworku, w centralnej części wspaniałego, zabytkowego XIX-wiecznego parku. Do posesji Domu przylegają stawy. Mieszkańcy chętnie spędzają czas na alejkach spacerowych, podziwiając oczka wodne z kaskadami

Wokół naszej placówki powstał piękny ogród. Tworzą go oryginalne kompozycje kwiatów, krzewów i drzew. Wiele z nich to okazy unikatowe.
Projektantem i twórcą ogrodu był nasz niepełnosprawny mieszkaniec, miłośnik przyrody, artysta – malarz i dekorator wnętrz.

Jest to wspaniałe miejsce o wysokich walorach terapeutycznych do wypoczynku i regeneracji sił dla osób starszych i niepełnosprawnych.