Rehabilitacja

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia.
Stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń, niezależnie od wieku pacjenta. Celem jej jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych a zwłaszcza ruchu. W niektórych specjalnościach medycznych spełnia rolę podstawowego środka leczniczego. W innych przyśpiesza proces rekonwalescencji, jeszcze w innych przypadkach polega na ćwiczeniu nie objętych zmianami chorobowymi części ciała w celu uzyskania kompensacyjnej poprawy sprawności ogólnej. Do niewątpliwych zalet rehabilitacji należy brak skutków ubocznych często występujących przy leczeniu farmakologicznym, jak również dodatni na ogół wpływ na stan psychiczny pacjenta.
W naszym Domu są stosowane zabiegi z zakresu fizykoterapii, w celach: rehabilitacyjnych, leczniczych lub zapobiegawczych z wykorzystaniem czynników fizycznych, takich jak: woda, światło, ciepło, zimno, elektryczność, energia promienna, drgania, ruch bierny i czynny.
Regularnie prowadzone zabiegi fizykoterapeutyczne poprawiają czynność narządów, zwiększają wydolność ogólną ustroju, wpływają korzystnie na pracę autonomicznego układu nerwowego, zwalczają ból i zmniejszają stany zapalne.

W naszej placówce stosowana jest kinezyterapia, obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Stanowi podstawę rehabilitacji leczniczej. Jest to zespół odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych, mających na celu zwiększenie zakresu ruchów w stawach, wzmocnienie siły mięśniowej bądź podniesienie sprawności ogólnej u osób dotkniętych chorobą lub kalectwem w obrębie narządu ruchu.
Rehabilitacja odbywa się przy użyciu: UGUL, rotorów, rowerów rehabilitacyjnych, materacy, drabinek, tablicy do ćwiczeń manualnych, przyrządów do gimnastyki stopy, fotela do oporowych ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, zestawu do korekcji wad postaw, orbitreka itp.

Stosujemy też masaż ręczny klasyczny.

Fizykoterapia klatki piersiowej ułatwia utrzymanie wydolnego samodzielnego oddychania, umożliwiającego prawidłową pracę płuc u osób z porażeniem mięśni klatki piersiowej, zapobiegające następstwom stanów zapalnych płuc.
Istotnym elementem tego leczenia jest uruchamianie i ewakuacja wydzieliny z dróg oddechowych. Osiąga się to przez:

• częste /co 1-2 godziny/ zmiany ułożenia chorego /na lewym, prawym boku, na plecach, na brzuchu i ułożeniem poziomym/,
• oklepywanie klatki piersiowej /co 2 godziny/,
• wspomaganie wydechu i kaszlu przez ucisk na dolne partie klatki piersiowej,
• masaż klatki piersiowej,
• ćwiczenia oddechowe u chorych przytomnych /głębokie oddechy w narzuconym rytmie/.

Wodolecznictwo, hydroterapia, dział fizykoterapii zajmujący się metodami leczenia bodźcowego przez zewnętrzne stosowanie wody zimnej, chłodnej lub ciepłej (kąpiele lecznicze, półkąpiele, natryski, bicze wodne, okłady, masaż podwodny i akupresura).
Wodolecznictwo korzystnie wpływa na układ krążenia, układ nerwowy, psychikę, narządy wydzielnicze, gruczoły przewodu pokarmowego, przemianę materii, układ oddechowy, narządy ruchu.
Do w/w zabiegów używamy: aquavibron, ozonomatic, wanny z hydromasażem.
Ponadto stosujemy zabiegi galwanizacji, naświetlania laserem, prądami interferencyjnymi, naświetlania solluxem.
Nasze działania obejmują szerokie spektrum schorzeń wśród których występują: choroby reumatyczne, udary i wylewy mózgowe, niedowłady połowicze, dystrofie mięśniowe, SM, uszkodzenia rdzenia kręgowego, urazy kończyn, stany po amputacjach kończyn, osteoporoza, zespoły bólowe …
Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza. Osoby leżące są objęte rehabilitacją w formie gimnastyki przyłóżkowej. Osoby sprawne fizycznie mogą korzystać z różnorodnych ćwiczeń zwiększających siłę i masę mięśni oraz relaksujących.