Warunki i oferta

Już w 1947 r. utworzono w zabytkowym dworku „Dom Opieki dla Dorosłych”.
Znalazło w nim schronienie kilkanaście osób bezdomnych, bez rodziny i środków do życia. Warunki mieszkaniowe były skromne i z czasem uległy pogorszeniu ze względu na starą zabudowę obiektu.

W 1967 roku rozpoczęto prace inwestycyjne, które wkrótce ukończono. W ten sposób w 1970 roku powstał nowoczesny Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dla 200 osób. W 1976 roku dobudowano dwa pawilony na 50 miejsc.

W latach obiekt 90-tych został gruntownie zmodernizowany i spełnia wysokie ustawowe standardy.Od 1999 roku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego.

Dom jest przeznaczony dla 194 osób, kobiet i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Naszym mieszkańcom oferujemy następujące warunki lokalowe:

W zakresie pomieszczeń ogólnodostępnych na terenie Domu do dyspozycji mieszkańców są:
– kaplica;
– czytelnia;
– świetlica;
– pokoje dziennego pobytu;
– kawiarnia;
– sale zajęć terapeutycznych;
– sala rehabilitacji;
– jadalnia;
– salon fryzjerski.

Zakwaterowanie mieszkańców ma miejsce w pokojach mieszkalnych:
– jednoosobowych;
– dwuosobowych;
– trzyosobowych.

W zakresie usług naszym mieszkańcom oferujemy:

usługi bytowe, w tym:
– zakwaterowanie;
– wyżywienie (w tym dietetyczne);
– sprzątanie pomieszczeń.

usługi opiekuńcze w tym:
– toaleta codzienna;
– kąpiel;
– zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
– karmienie;
– zmiana pozycji ciała osób leżących lub pozycji ułożeniowej na wózku inwalidzkim;
– ubieranie;
– przenoszenie na wózki;
– pomoc przy zaspokajaniu czynności fizjologicznych;
– oraz czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców.

usługi wspomagające w tym:
– zajęcia terapeutyczne;
– rehabilitacja ruchowa;
– usamodzielnianie w zakresie samoobsługi;
– rozwój zainteresowań;
– zajęcia kulturalno-rozrywkowe i sportowe;
– wycieczki turystyczno- krajoznawcze i religijne;
– udział w imprezach integracyjnych.

Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznaje się jako priorytety m.in.:
– indywidualny styl życia;
– możliwości dokonywania wyboru;
– intymność i dyskrecję;
– moralność i rozwój osobowości;
– poszanowanie i ochrona godności człowieka.

Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza. Osoby leżące są objęte rehabilitacją w formie gimnastyki przyłóżkowej.

Dom jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych. Swobodny do wszystkich pomieszczeń odbywa się poprzez antypoślizgowe ciągi komunikacyjne z poręczami, windę i 3 pochylnie (w tym jedną trójpoziomową).

Placówka posiada system przeciwpożarowy, instalację przyzywowo-alarmową oraz stałe łącze internetowe.

Dom dysponuje dwoma nowymi samochodami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych typu „BUS”, które umożliwiają zwiedzanie bliższych i dalszych okolic, a także dojazdy na konsultacje lekarskie i kontakty z rodziną.