Terapia zajęciowa

Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.

Miejscem prowadzenia zajęć terapeutycznych są specjalistyczne pracownie, pokoje dziennego pobytu, a w indywidualnych przypadkach pokoje mieszkalne. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla każdego podopiecznego.

Prowadzimy je w następujących grupach tematycznych:

1. tkacko-krawieckiej;
uczestnicy wykonują gobeliny, serwety, makatki nabywają i rozwijają podstawowe umiejętności tj.: operowanie igłą ręczną, krojenie, nauka cięcia nożyczkami, szydełkowanie, prucie i zwijanie włóczki. Projektowanie gobelinów, dobór motywów i kolorystyki. Praca w tej grupie wyrabia umiejętności artystyczne i poczucie estetyki.

2. plastycznej;
mieszkańcy objęci tą formą terapii wykonują prace za pomocą różnorodnych technik, często wymyślonych przez siebie np. wyklejanie obrazów różnymi materiałami, tj. widokówki, etykiety, suszone liście, papier kolorowy; malują, rysują, wyklejają różne elementy. Tworzą gipsoryty i odlewy figurek.

3. teatralno-muzycznej:
podopieczni wykazują wiele inwencji twórczych i zdolności aktorskich, wiele zajęć wiąże się z nauką ról, zrozumieniem całości inscenizacji, zapamiętaniem poszczególnych kwestii. Ważnym aspektem pracy terapeutów jest minimalizacja stresu związanego z ekspozycją społeczną podczas publicznych przedstawień przygotowanych programów
4. techniczno-stolarskiej;
mieszkańcy wykonują prace narzędziami technicznymi i stolarskimi, np.: cięcie piłą do drewna, rzeźbienie dłutem, szlifowanie powierzchni drewnianych papierem ściernym, prosta obróbka metalu, itp. Wytwarzają proste sprzęty użytkowe: kwietniki, ramki, półki, naprawiają wózki inwalidzkie.
5. sportowej;
funkcjonowanie tej grupy polega na popularyzacji aktywności w zakresie kultury fizycznej poprzez zajęcia ogólnorozwojowe, gry, zapoznawanie się z różnymi dyscyplinami sportu, ćwiczenia usprawniające, treningi, uczestnictwo w turniejach sportowych i innych imprezach integracyjnych.
6. ogrodniczej;
uczestnicy zajęć mają możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą; zajmują się pielęgnacją kwiatów doniczkowych, skrzynek balkonowych, która polega na podlewaniu kwiatów, hodowaniu roślin doniczkowych i ogrodowych. Wykazują dbałość o rabaty kwiatowe w parku, trawniki i oczka wodne. Praca przy pielęgnacji zieleni kształtuje poczucie estetyki, uczy umiejętności współpracy w grupie. Zajęcia mają również aspekt edukacyjny, pozwalają nabywać wiedzę z zakresu botaniki.

Wszechstronne oddziaływania terapeutyczne odkrywają ogromny potencjał, energię, zdolności i potrzeby osób niepełnosprawnych. Rozbudzanie wiary w siebie i swoje możliwości przynosi efekty na różnych płaszczyznach pracy terapeutycznej. Mając wszystko to na uwadze, jak też wiele innych aspektów związanych z terapią zajęciową prowadzimy różnorodne zajęcia terapeutyczne, które stwarzają możliwości nabywania przez naszych podopiecznych wielu ważnych kompetencji społecznych. Terapia zajęciowa jest jedną z płaszczyzn, gdzie nawiązywane są relacje i rozwijane umiejętności komunikowania się.