Informacje dot. inwestycji realizowanych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Zadania z zakresu ochrony powietrza

Projekt pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku”

Powiat Wyszkowski uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 210 000,00 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Zadania z zakresu ochrony powietrza” w ramach projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku ”

Przedmiotem wniosku o pożyczkę było dofinansowanie kosztów zakupu i montażu naziemnej instalacji fotowoltaicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o mocy 49,68 kWp.

Kwota pożyczki na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Warszawie 172 803,19 zł.

Całkowity koszt zadania 172 803,19 zł.