Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu rolniczego – Uwaga zmiana w roku produkcji ciągnika !!!

Brańszczyk, dnia 09.09.2019r Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu rolniczego 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, reprezentowany przez Dyrektora p. Jana Mroczkowskiego, działającego w imieniu Powiatu Wyszkowskiego, ul. Al. Róż 2, 07-200 Wyszków. NIP: 762-18-86-920. Tel do DPS Brańszczyk: (29) 742-14-14 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła […]

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Znak sprawy: ZP5/DPS/ZC/2018 ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl zaprasza zainteresowanych […]

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy mrożonych owoców, warzyw i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r.

Znak sprawy: ZP4/DPS/ZC/2018 ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy  mrożonych owoców, warzyw i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 […]

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r.

Znak sprawy: ZP3/DPS/ZO/2018 Brańszczyk   ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy  świeżego pieczywa i produktów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła […]

Ogłoszenie o zamówieniu – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych w 2019r. z podziałem na III zadania

Ogłoszenie nr 647146-N-2018 z dnia 2018-11-13 r. Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2019 r. z podziałem na III zadania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nie   Szczegóły w plikach do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych w 2019r […]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2018 r. z podziałem na 6 zadań.

Ogłoszenie nr 500000418-N-2018 z dnia 02-01-2018 r. Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2018 r. z podziałem na 6 zadań. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 616136-N-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało […]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Brańszczyk, dnia 29.12.2017r. ZP4/DPS/ZO/2017/ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, unieważnia postępowanie pod nazwą: ,,Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EURO –  na systematyczne dostawy świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w roku 2018r”. W w/w postępowaniu nie złożono żadnych ofert. Informacja do pobrania Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Plik PDF, 109 KB)