Archiwum zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro na dostawy ziemniaków, swieżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w 2019r

Brańszczyk, dnia: 14.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2018r.

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków NIP 762-18-86-920, reprezentowanego przez Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: 27 742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

Szczegóły w pliku do pobrania:

Zapytanie ofertowe na dostawy ziemniaków świeżych owoców i warzyw (Plik PDF, 758 KB)

Komplet załączników do zapytania ofertowego na warzywa i owoce (Plik PDF, 117 KB)

Protokół z otwarcia ofert (Plik PDF, 245 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 1135 KB)

Dodaj komentarz