Archiwum zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2019r.

Brańszczyk, dnia: 14.12.2018r.

Znak sprawy ZP6/DPS/ZO/

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r.

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działający w imieniu Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków NIP 762-18-86-920, reprezentowanego przez Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: 27 742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy środków czystości od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Szczegóły w pliku do pobrania:

Zapytanie ofertowe na dostawy środków czystości (Plik PDF, 876 KB)

Komplet załączników do zapytania ofertowego na dostawy środków czystości (Plik PDF, 130 KB)

Uwaga !!! Przedłużono termin składania ofert na dostawy środków czystości do 27 grudnia 2018r.

Informacja o przedłużeniu składania ofert na dostawy środków czystości (Plik PDF, 113 KB)

Formularz asortymentowo cenowy – Środki czystości po poprawie (Plik PDF, 809 KB)

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawców (Plik PDF, 183 KB)

Protokół z otwarcia ofert (Plik PDF, 230 KB)

Dodaj komentarz