Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy mrożonych owoców, warzyw i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r.

Znak sprawy: ZP4/DPS/ZC/2018

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy  mrożonych owoców, warzyw i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,

NIP: 762-18-86-920,

reprezentowanego przez:

Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  dostawy mrożonych owoców ,warzyw i ryb w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Szczegóły w plikach do pobrania: