Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Znak sprawy: ZP5/DPS/ZC/2018

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,

NIP: 762-18-86-920,

reprezentowanego przez:

Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO

Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe dostawy świeżych jaj kurzych klasy L (Plik PDF, 237 KB)

Projekt umowy dostawy świeżych jaj kurzych klasy L (Plik PDF, 198 KB)

Formularz asortymentowo cenowy dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L (Plik DOCX, 8 KB)

Klauzula informacyjna RODO (Plik PDF, 212 KB)

Protokół z otwarcia ofert (Plik PDF, 212 KB)