Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r.

Znak sprawy: ZP3/DPS/ZO/2018 Brańszczyk

 

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy  świeżego pieczywa i produktów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,

NIP: 762-18-86-920,

reprezentowanego przez:

Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie cenowe na dostawy pieczywa (Plik PDF, 146 KB)

Formularz asortymentowo cenowy (Plik DOCX, 9 KB)

Projekt umowy na dostawy pieczywa (Plik PDF, 112 KB)

Klauzula informacyjna RODO (Plik PDF, 102 KB)

Protokół z otwarcia ofert (Plik PDF, 194 KB)