Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych w 2019r. z podziałem na III zadania

Ogłoszenie nr 647146-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.

Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2019 r. z podziałem na III zadania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nie

 

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych w 2019r z podziałem na III zadania (Plik PDF, 164 KB)

SIWZ  (Plik PDF, 150 KB)

Formularz cenowy nr 2a- artykuły spożywcze (Plik DOCX, 15 KB)

Formularz cenowy nr 2b – artykuły mleczarskie (Plik DOCX, 8 KB)

Formularz cenowy nr 2c – mięso wędliny drób (Plik DOCX, 10 KB)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy (Plik DOCX, 7 KB)

Uwaga zmiana w formularzu  asortymentowo cenowym na 
dostawy mięsa, wędlin i drobiu (poz. 20 i poz. 52 – załącznik nr 2c) Obowiązuje dokument z sekcji ZMIANY

Załącznik nr 4 – pełnomocnictwo spółka cywilna konsorcjum (Plik PDF, 91 KB)

Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa (Plik PDF, 76 KB)

Załącznik nr 6 – wykaz dostaw (Plik DOCX, 7 KB)

Załącznik nr 7 – umowa (Plik PDF, 80 KB)

Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna RODO do wiadomości Wykonawcy (Plik PDF, 71 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 89 KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (Plik PDF, 520 KB)

 

ZMIANY

Formularz cenowy nr 2c – mięso wędliny drób po zmianie (Plik DOCX, 10 KB)

ZMIANA! Do wszystkich Wykonawców! Proszę o pobranie i wypełnienie  druku oferty – załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta (Plik DOCX, 24 KB)

Uzupełniono brakujący dokument: Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy (Plik DOCX, 7 KB)

Przedłużono termin składania ofert: Informacja dla Wykonawców – przedłużenie terminu składania ofert do 26.11.2019 (Plik PDF, 1.4 MB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Plik PDF, 161 KB)