Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Brańszczyk, dnia 29.12.2017r.

ZP4/DPS/ZO/2017/

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, unieważnia postępowanie pod nazwą: ,,Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EURO –  na systematyczne dostawy świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w roku 2018r”.

W w/w postępowaniu nie złożono żadnych ofert.

Informacja do pobrania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Plik PDF, 109 KB)