Archiwum zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe na remont drogi wewnętrznej o długości 59mb na terenie DPS Brańszczyk

Znak sprawy: DPS/ZP/26/2/ZO/2019 Brańszczyk, dnia: 12.08.2019r.

 

ZAPYTANIOFERTOWE

PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO

na realizację zadania pn.: ,,Remont drogi wewnętrznej o długości 59 mb na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku”

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk,

działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,

NIP: 762-18-86-920,

reprezentowanego przez:

Pana Jana Mroczkowskiego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na remont drogi wewnetrznej o długości 59mb na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO obowiązujące w DPS Brańszczyk.

II. Przedmiot zamówienia: remont drogi wewnętrznej o długości 59 mb. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Szczegółowy zakres prac:

L.p

Opis przedmiotu zamówienia

Jedn.obm.

Ilość jedn.

1.

Roboty rozbiórkowe

Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100

mb

107

2.

Podbudowa

Uzupełnienie ubytków mieszanką betonową nawierzchni bitumicznej

15 m x 2m = 30 m2

m2

30

3.

Obrzeża

Ustawienie obrzeży betonowych 30×8 cm na ławie betonowej

100 m + 20 m = 120 mb

mb

120

4.

Nawierzchnia

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm – kolor czerwony ok. 70 m2 i kolor szary pozostała ilość, na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3-5 cm(10 mb. x 12 mb) + (40 mb x 3,6 mb) = 264 m2

m2

264

 

Szczegóły w pliku do pobrania

Zapytanie ofertowe na remont drogi wewnętrznej (plik PDF, 49 KB)

Protokół z otwarcia ofert (plik PDF, 197 KB)


Dodaj komentarz