Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu ,,Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych” z podziałem na VI zadań

Zadanie nr I ,,Dostawy różnych produktów spożywczych w 2018r”,

Zadanie nr II ,,Dostawy produktów mleczarskich w 2018r.”,

Zadanie nr III ,,Dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych w 2018r.”,

Zadanie nr IV ,, Dostawy mięsa, wędlin i drobiu w 2018r”,

Zadanie nr V : ,,Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2018r”,

Zadanie nr VI: ,,Dostawy warzyw i owoców mrożonych w 2018r.”.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, lub maksymalnie na trzy zadania. Na każde z zadań, przygotowano odrębny formularz asortymentowo cenowy, w druku oferty i projekcie umowy, należy wpisać odpowiedni numer i nazwę zadania, na które  jest składana oferta.

Pozostałe załączniki obowiązują odpowiednio do każdego zadania (na poszczególnych załącznikach należy wpisać nazwę i numer zadania).

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 752 KB)

Informacja o unieważnieniu części VI (Plik PDF, 99KB)