Z życia Domu

Szkolenie komputerowe

Rok 2022 upłynął nam nie tylko na zabawie ale również na podnoszeniu swoich umiejętności z zakresu obsługi komputera.
W okresie od 8 sierpnia do 19 października grupa dwunastu Mieszkańców naszego Domu uczestniczyła w bezpłatnym kursie komputerowym „Edukacja, certyfikacja, kwalifikacja – szkolenia komputerowe i językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 25 lat i więcej”.
Szkolenie pozwoliło poszerzyć swoją wiedzę, między innymi na temat podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowania komputera, korzystania z różnych aplikacji i form komunikacji, ale też bezpiecznego korzystania z sieci, czy takich form komunikacji, jak np. e-mail,
Zwieńczeniem nauki był egzamin, po zdaniu którego każdy otrzymał certyfikat potwierdzający nabycie nowych umiejętności.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, a Pani Instruktor prowadzącej zajęcia oraz Organizatorom szkolenia serdecznie dziękujemy.