Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu rolniczego – Uwaga zmiana w roku produkcji ciągnika !!!

Brańszczyk, dnia 09.09.2019r Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu rolniczego 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, reprezentowany przez Dyrektora p. Jana Mroczkowskiego, działającego w imieniu Powiatu Wyszkowskiego, ul. Al. Róż 2, 07-200 Wyszków. NIP: 762-18-86-920. Tel do DPS Brańszczyk: (29) 742-14-14 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II […]

Zapytanie ofertowe na remont drogi wewnętrznej o długości 59mb na terenie DPS Brańszczyk

Znak sprawy: DPS/ZP/26/2/ZO/2019 Brańszczyk, dnia: 12.08.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO

na realizację zadania pn.: ,,Remont drogi wewnętrznej o długości 59 mb na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku”

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk,

działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,

NIP: 762-18-86-920,

reprezentowanego przez:

Pana Jana Mroczkowskiego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na remont drogi wewnetrznej o długości 59mb na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO obowiązujące w DPS Brańszczyk.

II. Przedmiot zamówienia: remont drogi wewnętrznej o długości 59 mb. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Szczegółowy zakres prac:

L.p

Opis przedmiotu zamówienia

Jedn.obm.

Ilość jedn.

1.

Roboty rozbiórkowe

Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100

mb

107

2.

Podbudowa

Uzupełnienie ubytków mieszanką betonową nawierzchni bitumicznej

15 m x 2m = 30 m2

m2

30

3.

Obrzeża

Ustawienie obrzeży betonowych 30×8 cm na ławie betonowej

100 m + 20 m = 120 mb

mb

120

4.

Nawierzchnia

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm – kolor czerwony ok. 70 m2 i kolor szary pozostała ilość, na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3-5 cm(10 mb. x 12 mb) + (40 mb x 3,6 mb) = 264 m2

m2

264

 

Szczegóły w pliku do pobrania

Zapytanie ofertowe na remont drogi wewnętrznej (plik PDF, 49 KB)

Protokół z otwarcia ofert (plik PDF, 197 KB)


Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2019r.

Brańszczyk, dnia: 14.12.2018r. Znak sprawy ZP6/DPS/ZO/ ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r. Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działający w imieniu Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków NIP 762-18-86-920, reprezentowanego przez Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: 27 742 14 14, […]

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro na dostawy ziemniaków, swieżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w 2019r

Brańszczyk, dnia: 14.12.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2018r. Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków NIP 762-18-86-920, reprezentowanego przez Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: 27 742 14 14, adres […]

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Znak sprawy: ZP5/DPS/ZC/2018 ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej […]

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy mrożonych owoców, warzyw i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r.

Znak sprawy: ZP4/DPS/ZC/2018 ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy  mrożonych owoców, warzyw i ryb do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax: […]

ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r.

Znak sprawy: ZP3/DPS/ZO/2018 Brańszczyk   ZAPYTANIE CENOWE PONIŻEJ KWOTY 30 TYS. EURO na dostawy  świeżego pieczywa i produktów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2019r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Panią Danutę Ziomek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, […]

Ogłoszenie o zamówieniu – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych w 2019r. z podziałem na III zadania

Ogłoszenie nr 647146-N-2018 z dnia 2018-11-13 r. Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2019 r. z podziałem na III zadania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nie   Szczegóły w plikach do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych w 2019r z podziałem […]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2018 r. z podziałem na 6 zadań.

Ogłoszenie nr 500000418-N-2018 z dnia 02-01-2018 r. Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2018 r. z podziałem na 6 zadań. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 616136-N-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie […]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Brańszczyk, dnia 29.12.2017r. ZP4/DPS/ZO/2017/ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, unieważnia postępowanie pod nazwą: ,,Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EURO –  na systematyczne dostawy świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w roku 2018r”. W w/w postępowaniu nie złożono żadnych ofert. Informacja do pobrania Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Plik PDF, 109 KB)