Z życia Domu

Aktywny udział w „Jasełkach”

Uczestnicy Terapii Zajęciowej talentami stoją!

W rozstrzygniętym 17 grudnia, w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Skansenie im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku, konkursie na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”

I miejsce: zajął Pan Andrzej Szymański z Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku,

Wyróżnienie: przypadło pracy zbiorowej – Uczestnikom Terapii Zajęciowej w DPS Brańszczyk.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Na zakończenie wspólnych „Jasełek” najodważniejsi Mieszkańcy Naszego Domu uczestniczyli we wspólnym kolędowaniu i wykonali kolędy „Przybieżeli do Betlejem” i „Dzisiaj w Betlejem”, które spotkały się z pozytywnym odbiorem i zakończyły ten szczególny grudniowy dzień.