Z życia Domu

Obchody 35-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Obchody 35-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku odbyły się dnia 25 sierpnia na terenie posesji placówki nad stawami.

Na uroczystość zaproszono gości z Mazowieckiego Wydziału Polityki Społecznej UW w Warszawie, władze samorządu powiatowego i gminnego, zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej oraz inne jednostki i osoby, które współpracują z Domem na przestrzeni wielu lat.

Ważny element obchodów jubileuszu stanowiła obecność zaproszonych rodzin i bliskich znajomych naszych mieszkańców, emerytowanych pracowników i sponsorów.

Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu objęła Pani Justyna Garbarczyk – Starosta Powiatu Wyszkowskiego.Myślą przewodnią, którą kilkakrotnie cytowano podczas spotkania były słowa Seneki:„Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”

Uroczystość rozpoczęto Mszą Św.

Następnie Dyrektor Domu Pan Marian Czyż wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym powiedział, m.in. :„Pani Starosto, Czcigodni Księża, Szanowni Goście, Mieszkańcy i Pracownicy Domu. Dzisiejsza uroczystość, Jubileusz 35-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, obchodzona pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego Pani Justyny Garbarczyk jest wielkim, radosnym przeżyciem dla całej społeczności placówki, dla jej mieszkańców i pracowników. Radością tą chcemy dzielić się z Wami, drodzy Goście. Dlatego bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Każdy jubileusz jest wspaniałą okazją do refleksji nad przebytą drogą. Nasza jest dość długa. W tym momencie pozwólcie Państwo na krótkie rozważania o przeobrażeniach i osiągnięciach Domu.Prace budowlane prowadzono w latach 1967-1970. Na jesieni 1970 roku oddano obiekt na 200 miejsc i przyjęto pierwszych naszych mieszkańców.W 1976 roku w wyniku rozbudowy oddano do użytku pawilon na 50 miejsc. Przez 20 lat w Domu przebywało 250 podopiecznych. W latach 90-tych placówki instytucjonalnej pomocy społecznej objęto programami standaryzacji świadczonych usług. Wówczas Dom i jego otoczenie kompleksowo zmodernizowano i wyremontowano. W zaadoptowanych pomieszczeniach powstały: kaplica, przestronna sala rehabilitacji, pracownie terapii zajęciowej, świetlica, kawiarnia, pokoje dziennych zajęć oraz inne obiekty służące poprawie warunków socjalno-bytowych. Następowało sukcesywne rozgęszczanie pokoi naszych mieszkańców. Obecnie placówka dysponuje 194 miejscami dla osób somatycznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. (…)Szanowni Państwo,W sposób szczególny pragnę zwrócić się do naszych emerytowanych, byłych pracowników, których dziś gościmy. To Wy, Drodzy Państwo budowaliście podwaliny tego Domu, a później tworzyliście dalszą jego rzeczywistość.A teraz niezwykle ciepłe i serdeczne słowa chcę skierować do naszych mieszkańców – podmiotu wszelkich ukierunkowanych działań personelu. Zarówno do tych aktywnych w kształtowaniu życia Domu, jak również do tych, których choroba i niesprawność uczyniła pozornie biernymi. To Wasza obecność nadaje sens naszej pracy, skłania do głębszych refleksji nad życiem. Uwrażliwia, uszlachetnia i wzbogaca naszą osobowość. Sprawia, że nawet nikłe odruchy życia potwierdzają celowość podejmowanych działań.Bezinteresowność a nade wszystko aktywność powoduje, że dzieła Waszych rąk, serc i umysłów są widoczne niemalże w każdym zakątku tego Domu. Świadczą o tym oryginalne kompozycje florystyczne ogrodu i parku oraz sztuka manualna wyrobów artystycznych. (…)

Pani Starosta, Justyna Garbarczyk w swoim wystąpieniu powiedziała:„Szanowni państwo, Panie Dyrektorze, Pensjonariusze i pracownicy Domu pomocy Społecznej w Brańszczyku, szanowne duchowieństwo z ks. Kanonikiem Wojciechem Borkowskim na czele wreszcie dostojni goście, którzy tak licznie przybyli na tę uroczystość bardzo ważną jubileuszu 35-lecia DPS Brańszczyku, czego dowód dał Pan Dyrektor witając liczne grono gości. Witam Was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy w tak licznym gronie spotkać się tutaj i obchodzić jakże ważny jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Ten Dom od 7 lat jest prowadzony przez powiat wyszkowski. Od 7 lat znamy :Pana Dyrektora, znamy pracowników tego Domu, i .wreszcie znamy pensjonariuszy bowiem często spotykamy się z nimi nie tylko na takich uroczystościach, bowiem bywamy również w ciągu zwykłych szarych dni w pracy czy pobytu tutaj pensjonariuszy. (…) Stąd ważne jest również w zarządzie powiatu, w organie prowadzącym docenienie roli tego Domu nie tylko w powiecie wyszkowskim, ale również w tym lokalnym najbliższym środowisku (…) Zarząd Powiatu przygotował na tę uroczystość pamiątkowy grawerton i ja poproszę Pana Dyrektora o to, aby mógł w imieniu całej społeczności Domu Pomocy Społecznej przyjąć ode mnie słowa uznania za wspaniałą ofiarną pracę na rzecz wszystkich mieszkańców, którzy znaleźli tu prawdziwie rodzinny Dom. „Dla Pana Mariana Czyża, z okazji 35-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w dowód uznania za wzorowe kierowanie placówką i wrażliwość społeczną”(…)

Pan Marek Owsianka Przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego odczytał list z gratulacjami nadesłany przez zaproszonego, lecz nieobecnego Marszałka Sejmu Pana Włodzimierza Cimoszewicza.

Następnie zaproszeni goście składali życzenia i wręczali pamiątkowe upominki.Mieszkańcy złożyli podziękowania Dyrektorowi i Pani Księgowej za troskę i starania na rzecz podopiecznych. Przedstawicielka mieszkańców powiedziała: „(…)Społeczność Naszego Domu jest wyjątkową rodziną. Pochodzimy z wielu środowisk, mamy różny poziom intelektualny, różne cele i filozofie życia, inaczej pojmujemy świat i swoje w nim miejsce. To jednak nas nie dzieli lecz ubogaca. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć pewną myśl:„Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata, dlatego ema­nuje sobie tylko właściwym pięknem”Nasz Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku uważamy za je­dyny, prawdziwy i własny Dom. Rodziny pierwotne najczęściej już nie istnieją, dlatego nasze TU I TERAZ utożsamiamy z Brańszczykiem.(…/ Pozwólcie Państwo, że złożę wyrazy szacunku i wdzięczności Panu Dyrektorowi, za tworzenie atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia; personelowi sprawującemu bezpośrednią opiekę za troskę, pomoc i okazywanie serca, bycie wsparciem zarówno w dobrych jak i trudnych chwilach.Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wyciągają pomocną dłoń do drugiego, potrzebującego człowieka – serdecznie dziękuję”

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Halina Lipke Dyrektor Mazowieckiego Wydziału Polityki Społecznej UW w Warszawie. Odczytała list gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego – Leszka Mizielińskiego. Niezwykle ciepło i serdecznie podkreśliła ważność i wyjątkowość pracy personelu i działalności domu pomocy społecznej. Wspólnie z władzami Powiatu i dyrektorem placówki wręczała pamiątkowe dyplomy i podziękowania dla mieszkańców za długoletni pobyt i aktywność oraz dla wyróżnionych pracowników i dostojnych gości.

Uroczystość miała również wymiar rozrywkowo-rekreacyjny. Przewidziano występy artystyczne mieszkańców DPS Brańszczyk, ognisko z kiełbaskami, poczęstunek dla wszystkich zaproszonych uczestników, pływanie kajakami oraz zabawę taneczną.Obchody Jubileuszu z pewnością będą długo i mile wspominane.

Zorganizowanie imprezy były możliwe dzięki wsparciu Zarządu Powiatu Wyszkowskiego oraz szczodrości sponsorów:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
 • Andrzejowi Rucińskiemu – właścicielowi Zakładów Mięsnych w Somiance
 • Janowi Wyszyńskiemu – prezesowi Firmy „WASPOL” z Wyszkowa
 • Ewie i Adamowi Korzeniewskim – właścicielom firmy informatycznej „KOMEX” z ŁODZI
 • Zespołowi muzycznemu z DPS w Obrytem
 • Młodzieżowej Orkiestrze Strażackiej z Brańszczyka
 • Właścicielom piekarni:Państwu Deptom z Brańszczyka,
 • Państwu Rasińskim z Wyszkowa,
 • Państwu Brodzikom z Goworowa
 • Joannie i Wojciechowi Rykaczewskim z Gospodarstwa Agroturystycznego w Brańszczyku
 • Barbarze i Ryszardowi Rozenkom – Właścicielom Wytwórni Lodów w Brańszczyku
 • Pracownikom GP przy DPS w Brańszczyku

Dodaj komentarz