Z życia Domu

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Unia Europejska zainspirowana zasadą solidarności ogłosiła rok 2010

Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Nasz Dom aktywnie włączył się w działania samorządu Powiatu Wyszkowskiego służące integracji i zwiększeniu wiedzy o usługach socjalnych, świadczonych przez placówki stacjonarne, a w szczególności domy pomocy społecznej.

13 marca 2010 roku zorganizowano Dzień Otwarty Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Program spotkania obejmował:

22 maja br. Pani Dyrektor Domu, mieszkańcy wraz z terapeutami wezmą udział w Pikniku Rodzinnym pn. „Równi i Razem” organizowanym w Parku Praskim w Warszawie. Zaprezentują materiały promocyjne o placówce, prace wykonane podczas zajęć terapeutycznych, upominki …

Na okoliczność uczestnictwa w obchodach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na Mazowszu zaprojektowano plakat prezentujący główne aspekty działalności Domu.

Kliknij aby otworzyć plakat w wyższej rozdzielczości

Dodaj komentarz