Z życia Domu

65-lecie działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

W bieżącym roku przypada 65-lecie działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Obchody jubileuszu
odbędą się dnia 16 września na terenie posesji placówki Na uroczystość zaproszono Pana Wojewodę Mazowieckiego,
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Posła do Parlamentu Europejskiego, gości z Mazowieckiego Wydziału
Polityki Społecznej UW w Warszawie, władze samorządu powiatowego i gminnego, zaprzyjaźnione domy pomocy
społecznej oraz inne jednostki i osoby, które współpracują z Domem na przestrzeni wielu lat.
Istotnym elementem obchodów jubileuszu będzie obecność zaproszonych rodzin i bliskich znajomych naszych mieszkańców.
Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu objął Pan Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski.

Myślą przewodnią spotkania są słowa Hermanna Hesse:

[…] miłość nie po to jest na świecie, by nas uszczęśliwiać.
[…] jest po to, aby nam pokazać, jak silni
potrafimy być w cierpieniu i dźwiganiu brzemienia.

…………………………………………………… Hermann Hesse

W programie uroczystości przewidziano:

  1. Otwarcie obchodów Jubileuszu
  2. Uroczysta Msza Św.
  3. Przemówienia okolicznościowe
  4. Wręczanie pamiątkowych dyplomów i podziękowań
  5. Występy artystyczne
  6. Poczęstunek
  7. Ognisko i zabawa taneczna

Dodaj komentarz