Z życia Domu

Wystawa w Hutniku

Mieszkańcy naszego Domu eksponowali swoje prace na „Wystawie twórczości osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wyszkowskiego” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe, Powia­towe Centrum Pomocy Rodzi­nie i WOK „Hutnik”.

Wernisaż prowadzony przez dyrektor PCPR Krystynę Kurowską odbył się 16 kwietnia w „Hutniku” .

Starosta Wyszkowski Pan Bog­dan Pągowski wysoko ocenił wystawę mówiąc: „Jest na co popatrzeć, jest czym się pochwalić”.

Przedstawiciel­ Zarządu Powiatu Teresa Trzaska, pomysłodawczyni tej wystawy i jednocześnie współautorka Powiatowego Progra­mu Ochrony Zdrowia Psychicznego uchwalonego przez radnych powiatu we wrześniu 2011 r. niezwykle ciepło i serdecznie nie kryjąc emocji wyraziła się o twórczości osób niepełnosprawnych:

„Prezentowane prace budzą podziw, zachwyt, zauroczenie. Taki jest świat osób, które tworzyły te prace, czę­sto ukryty, niedostrzegany przez innych. Warto się przy nim zatrzy­mać i go poznać”.

Eksponowane prace są efektem talentu osób niepełnosprawnych oraz żmudnej, czasochłonnej pracy, profesjonalizmu i zaangażowania terapeutów oraz umiejętnego motywowania, inspirowania i akceptacji do podejmowanych działań podopiecznych.

Prace na wystawie prezentują: uczestnicy Warsztatów Terapii Zaję­ciowej, uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej, Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, mieszkańcy domów pomocy społecznej w Brańszczyku, „Fiszor” w Gaju, w Niegowie oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria”,

Obecni byli m.in. reprezentanci władz lokalnych, dyrektorzy powia­towych placówek, osoby działające na rzecz niepełnosprawnych oraz przedstawiciele prasy.

{gallery}Wystawa_Hutnik{/gallery}

Dodaj komentarz