Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2017

Brańszczyk, dnia: 09.12 .2016r.

 

ZP5/DPS/ZO/2016/

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2017

 

I. Zamawiający:         Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2015 , poz. 2164 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2016r. poz. 380 ze zm.)., oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO  zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2017r.

Szczegóły w pliku do pobrania

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (Plik PDF, 2474 KB)

Formularz cenowy  na środki czystości po zmianie.doc (Plik DOC, 69 KB)

Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego (Plik PDF, 944 KB)