Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2018

ZP3/DPS/ZO/2017/

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2018

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Adres: ul. Jana Pawła II 65 , 07-221 Brańszczyk

działający w imieniu:

Powiatu Wyszkowskiego

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920,

reprezentowany przez:

Danutę Ziomek – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 36/2016, z dnia 20 grudnia 2016r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie.

Zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2018r.

Szczegóły w pliku do pobrania:

Zapytanie ofertowe na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2018r. (Plik PDF, 215 KB)

Skip to content