Z życia Domu

Spacerkiem po ścieżce ekologicznej

Edukacja jest jedną z najważniejszych spraw a połączenie ruchu na świeżym powietrzu z nauką może przyciągnąć nie tylko mieszkańców domu, lokalną społeczność czy młodzież i dzieci z lokalnych szkół. Dlatego otwarcie ścieżki edukacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej to wspaniała alternatywa by oderwać nie tylko naszych pensjonariuszy ale i dzieci od szklanych ekranów i pokazać im piękno przyrody.  

Nowo utworzona ścieżka to doskonałe miejsce do prowadzenia warsztatów, zielonych lekcji czy spacerów edukacyjnych połączonych z elementami integracji lokalnego społeczeństwa z mieszkańcami domu. Tu młodzież i dzieci będą mogli zapoznać się z informacjami ekologiczno-przyrodniczymi, które pozwolą na nową, atrakcyjną możliwość miłego spędzenia czasu wśród otaczającej zieleni. Nowo powstałe miejsce pozwoli zaszczepić u odwiedzających odpowiednią postawę proekologiczną, która będzie procentować w przyszłości, a także przyczyni się do poszerzenia wiedzy o przyrodniczych walorach środowiska naturalnego.

„Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk” 

Powiat Wyszkowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 50 000 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu

 „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” 

W ramach projektu pn. „Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk” Powiat Wyszkowski utworzył ścieżkę przy Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk polegającą na wyznaczeniu przebiegu ścieżki i rozmieszczeniu 10 gier edukacyjnych, w tym:

z zakresu Dendrologii: 

  • Gra edukacyjna Zegar przyrody – 100 lat w życiu lasu
  • Gra edukacyjna Czas zaklęty w drzewach – Czas zaklęty w drzewach
  • Gra edukacyjna Odkrywca – 8 tabl. obrotowych,  z ławką – Dendrolog
  • Gra edukacyjna Pamięciówka (16 tabliczek) – Co ze mnie wyrośnie?
  • Gra edukacyjna Ile waży drewno

z zakresu Ornitologii:

  • Gra edukacyjna Światowid (3 kostki) – Ptaki leśne,
  • Gra edukacyjna Puzzle z księgą wiedzy – Zimorodek – Dudek,
  • Gra edukacyjna Światowid (3 kostki) – Ptaki wodne,
  • Gra edukacyjna Galeria budek lęgowych – Budki lęgowe – ekspozycja
  • Gra edukacyjna Sprawność (5 kostek) – Ornitolog – poznajemy ptaki

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie 50 000,00 zł

Koszt całkowity 66 715,00 zł

Wkład własny Powiatu: 16 715,00 zł

Dodaj komentarz