Z życia Domu

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II 11 maja 1992 r., w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na jego życie, który miał miejsce na placu św. Piotra w Rzymie. Tegorocznym hasłem wybranym przez obecnego Papieża Franciszka było: „Miej o nim staranie. Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia”.

Tradycyjnie również i w Naszym Domu obchodziliśmy uroczyście ten ważny dzień poświęcony wartości ludzkiego cierpienia. Rozpoczął się on o godz. 1100 Mszą Świętą w intencji wszystkich Mieszkańców DPS – ludzi zmagających się na co dzień z cierpieniem i ułomnością. Mottem homilii przygotowanej i poprowadzonej przez Pracowników domu, była nauka Ojca Świętego, który wskazał, iż „Światowy Dzień Chorego nie wzywa bowiem jedynie do modlitwy i bliskości z cierpiącymi; ma również na celu uwrażliwienie Ludu Bożego, instytucji służby zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego na nowy sposób wspólnego podążania naprzód”. Dopełnieniem uroczystości były kwiaty otrzymane od dzieci ze szkoły podstawowej w Brańszczyku, za które serdecznie dziękujemy.

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, delegacja Mieszkańców ponownie uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Chorego w Domu Emeryta nad Bugiem w Brańszczyku. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy wszystkim uczestnikom spotkania zdrowia, wytrwałości w chorobie i wszelkich łask Bożych na każdy dzień.