Z życia Domu

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

W środę, 22 listopada 2023r. obchodziliśmy w Naszym Domu Dzień Pracownika Socjalnego. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Księdza Kapelana Adama Wiśniewskiego. Następnie przeszliśmy do części artystycznej, w trakcie której poznaliśmy między innymi historię powstania święta, usłyszeliśmy muzyczne życzenia oraz obejrzeliśmy zabawne skecze z życia wzięte. Na zakończenie, Dyrektor Domu Jan Mroczkowski, zabierając głos podkreślił, że Dom Pomocy Społecznej to szczególne miejsce, ponieważ nasi Mieszkańcy związani są z nami na długie lata, wymagają stałej uwagi i zainteresowania, zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa. Życzył wszystkim Pracownikom, żeby nie zabrakło im sił i motywacji do codziennych obowiązków w pracy, by dawała ona poczucie spełnienia i satysfakcji. Podziękował również za wielkie serce i pogratulował ogromnej empatii, życzliwości i poświęcenia czasu na rzecz drugiego człowieka.

Nie brakowało również życzeń składanych przez władze Powiatu Wyszkowskiego na ręce Dyrektora Jana Mroczkowskiego dla wszystkich Pracowników naszego domu. Starosta Wojciech Kozon podziękował wszystkim, którzy nieustannie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi, dając nadzieję na godne, lepsze życie. Podkreślając że praca ta jest przede wszystkim powołaniem do służby bardziej potrzebującym.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przy kawie.