Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Z życia Domu

Powiatowo-Gminny Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych

Email Drukuj PDF

Dorocznym zwyczajem Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku będzie podejmował uczestników 4 Powiatowo-Gminnego Festynu Radości dla Osób Niepełnosprawnych. Tym razem malowniczy plener naszej posesji przeniesie dostojnych gości w świat Dzikiego Zachodu, do scenerii „Miasteczka Country”. Mamy nadzieję, że doznane wrażenia pozwolą na wspaniałą zabawę i będą długo wspominane.

Więcej…
 

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Email Drukuj PDF

Unia Europejska zainspirowana zasadą solidarności ogłosiła rok 2010

Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Nasz Dom aktywnie włączył się w działania samorządu Powiatu Wyszkowskiego służące integracji i zwiększeniu wiedzy o usługach socjalnych, świadczonych przez placówki stacjonarne, a w szczególności domy pomocy społecznej.

13 marca 2010 roku zorganizowano Dzień Otwarty Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Program spotkania obejmował:

Więcej…
 

Familijne Pożegnanie Lata 2009.

Email Drukuj PDF

Familijne Pożegnanie Lata 2009 - zobacz, jak było.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć.

 

Powiatowy Festyn Radości Osób Niepełnosprawnych - 2009

Email Drukuj PDF

Dobrą tradycją Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku stało się podejmowanie dostojnych gości – uczestników Powiatowego Festynu Radości Osób Niepełnosprawnych.

Patronat nad spotkaniem objął Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Pągowski.

Więcej…
 

Pożegnanie dyr. Mariana Czyża

Email Drukuj PDF

Dnia 26 marca 2009 roku odbyło się spotkanie pożegnalne z Dyrektorem Domu Panem Marianem Czyżem związane z Jego przejściem na emeryturę po 26 latach kierowania Domem Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, którzy współpracowali z placówką w minionym czasie.

Poniżej zamieszczamy fotoreportaż z przebiegu uroczystości.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć.

 

Powiatowy Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych - 2008

Email Drukuj PDF

Już po raz drugi Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku będzie gospodarzem Powiatowego Festynu Radości dla Osób Niepełnosprawnych.


Malowniczy plener nad stawami przylegającymi do naszej posesji stanie się przyjaznym miejscem spotkania dla dostojnych gości.

Honorowy Patronat nad imprezą objął:
Starosta Powiatu Wyszkowskiego – Pan Bogdan Pągowski

Więcej…
 

Familijne Pożegnanie Lata 2008.

Email Drukuj PDF

Familijne Pożegnanie Lata 2008 - zobacz, jak było.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć.

 

Obchody 35-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Email Drukuj PDF

Obchody 35-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku odbyły się dnia 25 sierpnia na terenie posesji placówki nad stawami.

Na uroczystość zaproszono gości z Mazowieckiego Wydziału Polityki Społecznej UW w Warszawie, władze samorządu powiatowego i gminnego, zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej oraz inne jednostki i osoby, które współpracują z Domem na przestrzeni wielu lat.

Ważny element obchodów jubileuszu stanowiła obecność zaproszonych rodzin i bliskich znajomych naszych mieszkańców, emerytowanych pracowników i sponsorów.

Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu objęła Pani Justyna Garbarczyk – Starosta Powiatu Wyszkowskiego.Myślą przewodnią, którą kilkakrotnie cytowano podczas spotkania były słowa Seneki:„Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”

Uroczystość rozpoczęto Mszą Św.

Następnie Dyrektor Domu Pan Marian Czyż wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym powiedział, m.in. :„Pani Starosto, Czcigodni Księża, Szanowni Goście, Mieszkańcy i Pracownicy Domu. Dzisiejsza uroczystość, Jubileusz 35-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, obchodzona pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego Pani Justyny Garbarczyk jest wielkim, radosnym przeżyciem dla całej społeczności placówki, dla jej mieszkańców i pracowników. Radością tą chcemy dzielić się z Wami, drodzy Goście. Dlatego bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Każdy jubileusz jest wspaniałą okazją do refleksji nad przebytą drogą. Nasza jest dość długa. W tym momencie pozwólcie Państwo na krótkie rozważania o przeobrażeniach i osiągnięciach Domu.Prace budowlane prowadzono w latach 1967-1970. Na jesieni 1970 roku oddano obiekt na 200 miejsc i przyjęto pierwszych naszych mieszkańców.W 1976 roku w wyniku rozbudowy oddano do użytku pawilon na 50 miejsc. Przez 20 lat w Domu przebywało 250 podopiecznych. W latach 90-tych placówki instytucjonalnej pomocy społecznej objęto programami standaryzacji świadczonych usług. Wówczas Dom i jego otoczenie kompleksowo zmodernizowano i wyremontowano. W zaadoptowanych pomieszczeniach powstały: kaplica, przestronna sala rehabilitacji, pracownie terapii zajęciowej, świetlica, kawiarnia, pokoje dziennych zajęć oraz inne obiekty służące poprawie warunków socjalno-bytowych. Następowało sukcesywne rozgęszczanie pokoi naszych mieszkańców. Obecnie placówka dysponuje 194 miejscami dla osób somatycznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. (...)Szanowni Państwo,W sposób szczególny pragnę zwrócić się do naszych emerytowanych, byłych pracowników, których dziś gościmy. To Wy, Drodzy Państwo budowaliście podwaliny tego Domu, a później tworzyliście dalszą jego rzeczywistość.A teraz niezwykle ciepłe i serdeczne słowa chcę skierować do naszych mieszkańców - podmiotu wszelkich ukierunkowanych działań personelu. Zarówno do tych aktywnych w kształtowaniu życia Domu, jak również do tych, których choroba i niesprawność uczyniła pozornie biernymi. To Wasza obecność nadaje sens naszej pracy, skłania do głębszych refleksji nad życiem. Uwrażliwia, uszlachetnia i wzbogaca naszą osobowość. Sprawia, że nawet nikłe odruchy życia potwierdzają celowość podejmowanych działań.Bezinteresowność a nade wszystko aktywność powoduje, że dzieła Waszych rąk, serc i umysłów są widoczne niemalże w każdym zakątku tego Domu. Świadczą o tym oryginalne kompozycje florystyczne ogrodu i parku oraz sztuka manualna wyrobów artystycznych. (...)

Pani Starosta, Justyna Garbarczyk w swoim wystąpieniu powiedziała:„Szanowni państwo, Panie Dyrektorze, Pensjonariusze i pracownicy Domu pomocy Społecznej w Brańszczyku, szanowne duchowieństwo z ks. Kanonikiem Wojciechem Borkowskim na czele wreszcie dostojni goście, którzy tak licznie przybyli na tę uroczystość bardzo ważną jubileuszu 35-lecia DPS Brańszczyku, czego dowód dał Pan Dyrektor witając liczne grono gości. Witam Was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy w tak licznym gronie spotkać się tutaj i obchodzić jakże ważny jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Ten Dom od 7 lat jest prowadzony przez powiat wyszkowski. Od 7 lat znamy :Pana Dyrektora, znamy pracowników tego Domu, i .wreszcie znamy pensjonariuszy bowiem często spotykamy się z nimi nie tylko na takich uroczystościach, bowiem bywamy również w ciągu zwykłych szarych dni w pracy czy pobytu tutaj pensjonariuszy. (...) Stąd ważne jest również w zarządzie powiatu, w organie prowadzącym docenienie roli tego Domu nie tylko w powiecie wyszkowskim, ale również w tym lokalnym najbliższym środowisku (...) Zarząd Powiatu przygotował na tę uroczystość pamiątkowy grawerton i ja poproszę Pana Dyrektora o to, aby mógł w imieniu całej społeczności Domu Pomocy Społecznej przyjąć ode mnie słowa uznania za wspaniałą ofiarną pracę na rzecz wszystkich mieszkańców, którzy znaleźli tu prawdziwie rodzinny Dom. „Dla Pana Mariana Czyża, z okazji 35-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w dowód uznania za wzorowe kierowanie placówką i wrażliwość społeczną”(...)

Pan Marek Owsianka Przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego odczytał list z gratulacjami nadesłany przez zaproszonego, lecz nieobecnego Marszałka Sejmu Pana Włodzimierza Cimoszewicza.

Następnie zaproszeni goście składali życzenia i wręczali pamiątkowe upominki.Mieszkańcy złożyli podziękowania Dyrektorowi i Pani Księgowej za troskę i starania na rzecz podopiecznych. Przedstawicielka mieszkańców powiedziała: „(...)Społeczność Naszego Domu jest wyjątkową rodziną. Pochodzimy z wielu środowisk, mamy różny poziom intelektualny, różne cele i filozofie życia, inaczej pojmujemy świat i swoje w nim miejsce. To jednak nas nie dzieli lecz ubogaca. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć pewną myśl:„Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata, dlatego ema­nuje sobie tylko właściwym pięknem”Nasz Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku uważamy za je­dyny, prawdziwy i własny Dom. Rodziny pierwotne najczęściej już nie istnieją, dlatego nasze TU I TERAZ utożsamiamy z Brańszczykiem.(.../ Pozwólcie Państwo, że złożę wyrazy szacunku i wdzięczności Panu Dyrektorowi, za tworzenie atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia; personelowi sprawującemu bezpośrednią opiekę za troskę, pomoc i okazywanie serca, bycie wsparciem zarówno w dobrych jak i trudnych chwilach.Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wyciągają pomocną dłoń do drugiego, potrzebującego człowieka – serdecznie dziękuję”

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Halina Lipke Dyrektor Mazowieckiego Wydziału Polityki Społecznej UW w Warszawie. Odczytała list gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego - Leszka Mizielińskiego. Niezwykle ciepło i serdecznie podkreśliła ważność i wyjątkowość pracy personelu i działalności domu pomocy społecznej. Wspólnie z władzami Powiatu i dyrektorem placówki wręczała pamiątkowe dyplomy i podziękowania dla mieszkańców za długoletni pobyt i aktywność oraz dla wyróżnionych pracowników i dostojnych gości.

Uroczystość miała również wymiar rozrywkowo-rekreacyjny. Przewidziano występy artystyczne mieszkańców DPS Brańszczyk, ognisko z kiełbaskami, poczęstunek dla wszystkich zaproszonych uczestników, pływanie kajakami oraz zabawę taneczną.Obchody Jubileuszu z pewnością będą długo i mile wspominane.

Zorganizowanie imprezy były możliwe dzięki wsparciu Zarządu Powiatu Wyszkowskiego oraz szczodrości sponsorów:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
 • Andrzejowi Rucińskiemu – właścicielowi Zakładów Mięsnych w Somiance
 • Janowi Wyszyńskiemu – prezesowi Firmy „WASPOL” z Wyszkowa
 • Ewie i Adamowi Korzeniewskim – właścicielom firmy informatycznej „KOMEX” z ŁODZI
 • Zespołowi muzycznemu z DPS w Obrytem
 • Młodzieżowej Orkiestrze Strażackiej z Brańszczyka
 • Właścicielom piekarni:Państwu Deptom z Brańszczyka,
 • Państwu Rasińskim z Wyszkowa,
 • Państwu Brodzikom z Goworowa
 • Joannie i Wojciechowi Rykaczewskim z Gospodarstwa Agroturystycznego w Brańszczyku
 • Barbarze i Ryszardowi Rozenkom – Właścicielom Wytwórni Lodów w Brańszczyku
 • Pracownikom GP przy DPS w Brańszczyku

 


Strona 18 z 18