Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2014r.

Brańszczyk, dnia 03.12.2013r  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak Sprawy ZP /DPS/03/2013        
                  
Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dziękuje  za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ) w przedmiocie:
,, Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2014r.”

Szczegóły do pobrania w pliku PDF

 

Dodaj komentarz