Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych i świeżych jaj kurzych klasy wagowej L

Brańszczyk, dnia 04.12.2013r

 
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dziękuje za udział i złożenie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. Z 2013 poz. 907 ze. zm.), w przedmiocie:

Zadanie nr. 1 – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2014r.

Zadanie nr. 2 – Systematyczne dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L do DPS Brańszczyk w 2014r.

Szczegóły do pobrania w pliku PDF

 

Dodaj komentarz