Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyborze oferty: Dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2014r.

Brańszczyk, dnia 19.12.2013r
                            
         
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Znak Sprawy ZP/ZO/DPS/06/2013
               
Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku,  dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym poniżej kwoty 14 tys. EURO  na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2014r . 
Zamawiający informuje, że do godziny 10:00 wpłynęło  6 ofert.

Szczegóły w pliku do pobrania.

 

Dodaj komentarz