Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – zakup pieluchomajtek i podkładów dla dorosłych do DPS Brańszczyk w 2014r.

Brańszczyk, dnia 07.01.2014r

Znak Sprawy ZP/ZO/DPS/07/2013/                       

    Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym poniżej kwoty 14 tys. EURO, na zakup pieluchomajtek i podkładów dla dorosłych  do DPS Brańszczyk w 2014r.
Zamawiający informuje, że do godziny 10:00 wpłynęły  2 oferty, zgodne z wymaganiami Zamawiającego . Komisja przetargowa wybrała ofertę z najniższą ceną, jaką zapłaci DPS do limitu ceny i z najniższą dopłatą  mieszkańca DPS do kompletu miesięcznego . Wybrana oferta uzyskała 100 pkt (50+50) w wybranych kryteriach.

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dodaj komentarz