Archiwum zamówień publicznych

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – Dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2015r.

Brańszczyk, dnia 22.12.2014r.

Dotyczy ZP5/DPS/ZO/2014

Pytania Wykonawcy nr 1:

Pytanie 1. Dotyczy poz. nr 21.  Czy Zamawiający dopuści środek równoważny?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza środka równoważnego. Prosimy o dostosowanie się wg załącznika nr 2.

 

Pytanie 2. Dotyczy poz. 31. Czy Zamawiający dopuści worki pakowane po 15 szt. na rolce w przeliczeniu na 1000 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza worki pakowane po 15 szt., pod warunkiem prawidłowego przeliczenia i zaznaczenia tego faktu w uwagach.

 

Pytanie 3. Dotyczy poz. nr 40: Czy Zamawiający dopuści środek równoważny:

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza równoważności w tej pozycji

Pytania Wykonawcy nr 2

1. Dotyczy poz. 28. Zamawiający wymaga środka do usuwania starych powłok Sidoluxu w opakowaniach 0,75 litra. Preparat w takich opakowaniach nie jest już  produkowany.  Obecnie dostępne opakowania to 0,5 litra lub 5 litrów. Proszę o udzielenie odpowiedzi , czy należy przeliczyć wymaganą ilość preparatu na opakowania 0,5 litra i wycenić 225 po 0,5 litra czy 23 sztuki po 5 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza opakowania 0,5 litra, jeśli Wykonawca przeliczy wymaganą ilość preparatu na opakowania 0,5 litra.

Pytanie nr 2. Z uwagi na fakt, ze termin składania ofert przypada na pierwszy roboczy dzień po kilku dniach wolnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30 grudnia do godz. 15 lub przynajmniej do godz. 15 w dniu obecnie wymaganym czyli 29 grudnia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu składania ofert.

Odpowiedzi Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i proszę potraktować je jako uzupełnienie informacji zawartych w treści zapytania ofertowego.

 

Szczegóły w pliku do pobrania: 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (Plik PDF, 256 KB)

Dodaj komentarz

Skip to content