Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2016r.

Brańszczyk, dnia 27.12.2015r

Znak Sprawy ZP1/DPS/ZO/2015

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)na:

Systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2016r.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, są   to oferty firm:

 

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania (Plik PDF, 95 KB)

Dodaj komentarz