Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r.

Brańszczyk, dnia 04.12.2015r 

Znak Sprawy ZP 3/DPS/PN/2015

Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dziękuje  za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie:  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. ) w przedmiocie:

Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r.

W postępowaniu złożono 3 ważne oferty, są to oferty firm:

 

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania (Plik PDF, 95 KB)

 

Dodaj komentarz