Archiwum zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro na systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w roku 2016 – III zadania

ZP4/DPS/ZO/2015/

Brańszczyk, dnia: 03.12.2015r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest :
Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Jana Pawła II 65 , 07-221 Brańszczyk
REGON: 000296064
NIP: 762-16-97-320
Tel.:(0-29) 742-14-14, (0-29) 679-42-20
Tel/fax: (0-29) 742-14-14
E-mail:zamowienia@dpsbranszczyk.pl
Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00
Zamawiający, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na  Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk  w okresie od 01.01.2016 do 31.12. 2016r. – III zadania

II. Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy roku 2016 tj. od 01.01. 2016r do 31.12. 2016r.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2016r. tj. w okresie  od 01.01.2016r do 31.12.2016r.


Zamówienie podzielono na trzy zadania.

Wykonawca może złożyć oferty  na wszystkie  trzy zadania lub tylko na jedno z nich. Na każde z zadań przygotowano odrębny formularz asortymentowo  cenowy , w druku oferty i projekcie umowy , należy wpisać odpowiedni numer i nazwę zadania, na które Wykonawca składa ofertę. Pozostałe załączniki obowiązują odpowiednio do każdego zadania ( na poszczególnych załącznikach należy wpisać nazwę i numer zadania) .

Zadanie nr I ,,Dostawy różnych produktów spożywczych w 2016r”


Zadanie nr II ,,Dostawy świeżych jaj kurzych klasy  wagowej L w 2016r”


Zadanie nr III ,,Dostawy produktów mrożonych w 2016r.”


Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro na systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w roku 2016 – III zadania Plik PDF, 181 KB)

Załączniki do zapytania ofertowego (Plik DOC, 280 KB)

 

 

Dodaj komentarz