Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r.

Brańszczyk, dnia 23.12.2015r

Znak Sprawy ZP5/DPS/ZO/2015/

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym poniżej kwoty 30 tys. EURO, na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r ., przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

Zamawiający informuje, że do godziny 10:00 wpłynęło  6 ofert.

Szczegółowe informacje w pliku do pobrania.

Ogłoszenie o wyborze oferty (Plik PDF, 96 KB)

Dodaj komentarz