Z życia Domu

Rehabilitacja społeczna

W dniu 07.01.2016r. odbyło się spotkanie będące podsumowaniem realizacji założeń rehabilitacji społecznej. W roku 2015 intensywna praca Mieszkańców oraz wszystkich komórek odpowiedzialnych za aktywizację, zaowocowała osiągnięciem zamierzonych celów. Wszystkim wyróżnionym mieszkańcom Pani Dyrektor wręczyła upominki, życząc dalszych sukcesów i nieustającej aktywności. W imieniu wszystkich  głos zabrała również Przewodnicząca Rady Mieszkańców Jadwiga Tawczyńska –Turek, która potwierdziła potrzebę wspierania, samorealizacji i pomocy w kompensacji  braków tak by stale następował rozwój  Mieszkańca. Zauważyła również, że  rehabilitacja społeczna to nadal pewne „nowum” , nad udoskonaleniem którego stale  pracujemy. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem, podczas którego odbyła się fotograficzna dokumentacja realizacji rehabilitacji społecznej.

{gallery}Rehabilitacja spoleczna{/gallery}

Dodaj komentarz