Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę środków czystości do DPS Brańszczyk w 2017r.

Znak Sprawy ZP5/DPS/ZO/2016/

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku,  dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym, poniżej kwoty 30 tys. EURO, na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r ., przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2015 , poz. 2164 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2016 poz. 380 ze zm.)

Zamawiający informuje, że do godziny 10:00 wpłynęło 4 oferty.

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę środków czystości do DPS Brańszczyk w 2017r. (Plik PDF, 93 KB)