Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2016r. – III zadania

Znak Sprawy ZP4/DPS/ZO/2015

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) na:

Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2016r. – III zadania.

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania (Plik PDF, 103 KB)

Dodaj komentarz